Yksityistieuutisia 2019

Katso viesti selaimessa

 
 
 
 
Takalammi simo
   

Simo Takalammi Tieyhdistykseen

Suomen Tieyhdistyksen uusi yksityistieasiantuntija on Simo Takalammi!

Oikeustieteen maisteri Takalammi on toiminut pitkään MTK:ssa lakimiehenä ja maankäyttöasiantuntijana vastuualueina maankäytön lakiasiat, alueiden käyttö, tiet ja muu infrastruktuuri, yleiset ympäristö- ja maankäyttökysymykset. Simo Takalammi astuu Tieyhdistys-sorvin ääreen 1.8.

Nykyinen erityisasiantuntija siirtyy luottavaisin mielin ja vähitellen 'takavasemmalle' loppuvuoteen mennessä. Hän myös aloittaa elämänsä pisimmän kesäloman 18.6, joka ulottuu heinäkuun loppupuolelle.

 
 
 
 
Knummi 12 2
   

Tietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Digiroad on ottanut käyttöön uuden palvelun liikenteen ja tien rajoitustietojen ilmoittamiseksi. Palvelu sekä siihen ohjeistus löytyvät sivulta www.vayla.fi/yksityistiet

Mainittuun ilmoituspalveluun kuuluu lomake, jolla tiekunnat voivat tehdä ilmoituksen sekä aineiston katselupalvelu (kartta), josta yksityistiekunnat voivat tarkastella tietoja. Karttapalvelusta tiekunnat, kunnat ja viranomaiset voivat tarkastella alueelleen ilmoitettuja tietoja tai tarvittaessa pyytää Digiroadista koosteen ilmoitetuista tiedoista. Niin lomaketta kuin karttaakin on tarkoitus kehittää saadun palautteen perusteella. Ominaisuuksia otetaan käyttöön sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Kehityslistalla ovat mm. tiekunnan nimellä haku karttapalvelussa, liikennemerkkien lisääminen sekä liitetiedostojen mahdollistaminen suoraan lomakkeessa. Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa Digiroadiin:

  • Painorajoitukset
  • Ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
  • Lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.).
  • Voi myös toimittaa tiedon nopeusrajoituksesta, mikä parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
  • Lisäksi voi toimittaa tiedot muistakin liikennemerkeistä. Lyhytaikaisia (esim. tietyö) rajoituksia tai kieltoja ei ilmoiteta
 
 
 
 
Euros money
   

Yksityisteiden valtionavustus

Yksityisteiden rahoitustuki on tänä vuonna 17 milj. euroa, minkä eduskunta päätti viime vuoden lopulla. Seuraavina kolmena vuotena (2020-2022) rahoitustuki on 20 milj. euroa/v. Tämä on tulkintaa hallituksen ohjelmasta. Pieni varaus tulkintaan ja siihen, että eduskuntahan sen vuosittaisen budjetin lopulta hyväksyy.

Edellä mainittu joka tapauksessa tarkoittaa, että teiden ja erityisesti siltojen tarpeelliset parantamishankkeet kannattaa laittaa liikkelle.

 
 
 
 
Tulovewrorekisteri
   

Tulojen ilmoittaminen verottajalle

1.1.19 tuli käyttöön sähköinen rekisteri tulotiedoille. Tulorekisteri sisältää jokaisen tulonsaajan tiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tästä kerrottiin jo helmikuun uutiskirjeessä ja asia oli esillä myös Alueellisilla Yksityistiepäivillä.

Asian selventämiseksi nyt todetaan, että edellä mainittu ei koske niitä laskuja, joita Y-tunnuksen omaava (ja ennakkoverorekisterissä oleva) yritys tms. tiekunnalle lähettää. Niitä ei tarvitse ilmoittaa mihinkään, kunhan jaksaa maksaa ne. Esimerkki: ostetusta murskeesta yritys lähettää laskun (sis. alv), joka maksetaan, sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisteri koskee siis sitä, kun maksetaan yksityisille henkilöille palkkioita, palkkoja tai ns. kulukorvauksia. Työnantajan tulee ilmoittaa kaikista maksetuista tuloista tiedot ko. tulorekisteriin. Ilmoitettavat tiedot; palkat, palkkiot, luontoisedut, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Ks. https://www.vero.fi/tulorekisteri/