Sauvon vesihuolto Oy, vireillä ja tulossa olevat hankkeet

 

Luotettavan ja turvallisen vesihuollon takaamiseksi Sauvon vesihuolto Oy kehittää vesihuollon toimintojaan suunnitelmallisesti. Suunniteltujen huolto- ja kunnostustoimenpiteiden tiedot löytyvät tältä sivulta.

8/2020 Vesilaitoksen alavesisäiliön pesu ja desinfiointi

8-9/2020 Vedenottamon käänteisosmoosilaitteen asennus

8-9/2020 Vahtisten alueen viemäreiden kartoitus ja huuhtelu

9-11/2020 Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamon uusiminen