Sauvon vesihuolto Oy, vireillä ja tulossa olevat hankkeet

 

Vuoden 2021 investoinneissa on varauduttu jätevedenpuhdistamon toimiluvan päättymisen myötä jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen suunnitteluun ja sen mukanaan tuomiin toiminnan parannuksiin. Jätevedenpuhdistamon hälytysjärjestelmää on jo parannettu keväällä 2021 niin, että osa toiminnasta on etävalvottavissa, mutta työt jatkuvat syksyn aikana.

Vesijohtoverkoston vuotojen paikallistamista parannetaan asentamalla kolme mittauskaivoa keskustan alueelle, työ tehdään elokuussa 2021. Samassa yhteydessä korjataan koestuksen yhteydessä toimimattomiksi havaittuja sulkuventtiilejä. Muiden vikaantuneiden sulkuventtiilien korjauksia tehdään kesäkuusta alkaen ja ne voivat aiheuttaa paikallisia vesikatkoja. Suuremmista katkoksista tiedotetaan erikseen. Vesilaitos on varannut erillisen määrärahan nimenomaan sulkuventtiilien uusimiseen. Sulkuventtiilien uusimisella, Sauvon keskustan alue voidaan rajata omiin lohkoihin ja kiertolinjoilla voidaan ohjata vettä ohi vaurioalueen.

Lisäksi laaditaan suunnitelmat Keskitalontien viemäriverkoston saneerauksesta.