Tutkimustulokset

Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. 

Laatuvaatimukset määräytyvät valvontaviranomaisten asettaminen vaatimuksen mukaan. Veden jakelu ja verkoston kunnossapito/toimivuus on laitoksen vastuulla.

Nummenpään veden kokonaiskovuus on 1,30 mmol/l keskikova.  PH on 7,6.

Viranomaisvalvontaa suorittaa vesilaitos yhteistyössä Liedon ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajien kanssa. Näytteet tutkitaan Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ssä. Näillä sivuilla on näkyvillä viimeisimmät tutkimustulokset talousvesistä, vanhemmat tutkimustulokset löytyvät teknisen toimiston arkistosta ja ovat nähtävissä pyydettäessä.

Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Liedon ympäristöterveys/talousvesi
Viimeisin raakavesitutkimus
Viimeisin lähtevän veden tutkimus
Viimeisin talousvesitutkimus keskusta
Viimeisin talousvesitutkimus muualta