Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Sauvon Vesihuolto Oy:n toiminta-alueella

 

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

-          Vedenkäsittely Nummenpäässä

  • raudan ja mangaanin poisto, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius ja aktiivihiilisuodatus

-          Alavesisäiliö, palopostit

-          Pohjaveden muodostumisalueet

-          Pohjavesi

-          Pohjavesikaivot

-          Vesijohtoverkosto

-          Väliaikainen vedenjakelu

 

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

 

Paimion Vesihuolto Oy on Mäntykankareen veden osalta tehnyt riskinarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä.

 

 Sauvossa 8.11.2019

Lisätietoja:

Sauvon Vesihuolto Oy                                      Terveystarkastaja

Taisto Nuutinen                                               Tiina Torkkeli-Pitkäranta

050 594 8918                                                 050 598 0578