Sauvon Vesihuolto Oy kiittää


Sauvon Vesihuolto Oy kiittää kuntalaisia aktiivisesta vesivuotojen ilmoituksesta. Olemme saaneet useita ilmoituksia Sauvon kunnan alueella olevista vesijohtovuodoista. Osa vuodoista on ollut mitä ilmeisimmin pidemmän aikaa ja osa ilmaantunut vast’ikään. Sauvon Vesihuolto Oy on aloittanut vuotojen korjaukset ja samalla korjaamme sulkuja niin, että itse vuotokorjauksesta aiheutuva haitta olisi tulevaisuudessa mahdollisimman pienellä alueella. Jatkossa tulemme korjaamaan lisää sulkuventiilejä, erikseen ilmoitettavana aikana ja tästä tulee aiheutumaan vesikatko, mutta siihen palataan myöhemmin.

Selvitettäviä vuotohavaihtoja on ollut kaiken kaikkiaan seitsemän, lisäksi on pieni vuotoepäily Ruskullasta Karunaan päin. Ruskullan mahdollinen vuotoalue on laaja ja maaston haravointi on työlästä, mikäli alueella liikkuvat havaitsevat maastossa epätavallista kosteutta niin siitä pyydetään ottamaan yhteyttä vesihuoltoon. Vuotoepäily on havaittavissa verkoston mittarissa.

Sauvon vesihuolto on avoinna korona-aikana ainoastaan ennakkovarauksella.

Vesihuolto vikailmoitukset
päivisin 050 594 8955
iltaisin ja viikonloppuisin 040 572 0518

vesihuolto@sauvo.fi


 

(24.9.2020) Sauvon Vesihuolto Oy tiedottaa

Vesilaitoksen käänteisosmoosiolaite

Vuosien aikana on ollut nähtävissä, että Sauvon käyttöveden fluoridi arvo kohoaa pysyvästi yli sallitun 1,5 mg/l. Tämän vuoksi on Sauvon Vesihuolto Oy:n hallitus varannut tämän vuoden investointeihin määrärahan käänteisosmoosiolaitteen hankintaan, jonka avulla fluoridiarvot pysyvät sallituissa rajoissa. Käänteisosmoosiolaite on asennettu ja otettu käyttöön terveystarkastajan tarkastuksen jälkeen syyskuun alussa. Asennuksen yhteydessä pestiin ja desifioitiin alavesisäiliö, jonka tehtävänä on tasata veden kulutushuipppuja.

Jätevesipuhdistamon tulopumppaamon uusinta

Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamo on tullut jo aikaa sitten teknisen käyttöiän päähän ja sen uusintatyö tehdään syys-lokakuun aikana. Uusinnalla varmistetaan jätevedenpuhdistamon häiriötön toiminta. Työ ei aiheuta haittaa kuluttajille.

Valimotien vesivuoto

Valimotiellä on vuosien kuluessa ollut useampi vesivuoto ja viimeisin havaittiin 19.9.2020. Vuoto korjattiin, mutta putki on myös tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja todennäköisesti rikkoitui vierestä uudelleen. Vuoto on pieni ja se on jatkuvan seurannan alla. Vuoto korjataan kun sopivaa konekalustoa vapautuu. Vuodon korjaus tulee aiheuttamaan muutaman tunnin vesikatkon laajemmalle alueelle ja Valimotielle lähes koko työajaksi. Vesikatkosta tullaan tiedottamaan erikseen kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä. 

Muut ajankohtaiset

Vesihuolto tiedottaa etukäteen kaikista huoltotoimien aiheuttamista häiriöistä ensisijaisesti kunnan kotisivuilla ja mikäli aikataulu sallii myös paikallislehdessä. Muita tiedotus vaihtoehtoja kartoitetaan.

Sauvon Vesihuolto Oy merkittäviä investointeja tulevat olemaan jätevedenpuhdistamon toimiluvan jatkosta aiheutuvat investoinnit vuosina 2021-22 ja edelleen vanhan verkoston korjaamisen aiheuttamat investoinnit. Tiedotamme tulevien vuosien investoinneista myöhemmin.

Sauvo Vesihuolto Oy:n toimisto on avoinna korona-aikana vain ajanvarauksella.

Vesihuolto Asiakaspalvelu
050 525 0478
vesihuolto@sauvo.fi

 


 

(18.8.2020) Sauvon Vesihuoto Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin toimitusehtojen päivittämiseksi ja saattamiseksi vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Sauvon Vesihuolto Oy on ottanut käyttöönsä sähköisen vesimittarilukemien ilmoituksen. Vesilukemat ilmoitetaan Kulutus-Web-palvelun kautta! Mittarinlukemakortit lähetetään edelleen vuosittain, lokakuussa ja kortissa on päivämäärä mihin mennessä lukema tulee ilmoittaa!

 

ILMOITA VESIMITTARIN LUKEMA

Sauvon Vesihuolto Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Sauvon Vesihuolto Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 1: Sauvon vesihuolto tilintarkastuskertomus
iiite 2: Tunnuslukujen arviointi

1.1.2019 voimassa olevat hinnat : 

Perusmaksu

Omakoti- ja paritalot, vapaa-ajan asunnot 132,00 €/vuosi

Muut kiinteistöt                                           297,60 €/vuosi

Käyttömaksut

Vesimaksu                                                    2,81 €/m3

Jätevesimaksu                                              3,82 €/m3   

 

Sauvon Vesihuolto Oy:n taksa ja palvelumaksuhinnasto 2019

 

Kulutus-Web

Pikaohje Kulutus-Webin käyttöön