Vesi.JPG

Sauvon Vesihuolto Oy

Sauvon kunnan vesihuollon liiketoiminta siirtyi 1.1.2015 Sauvon Vesihuolto Oy:lle, joka on kunnan 100 % omistama yhtiö.  

Vesihuoltolaitos vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta.

Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä yleiseen vesi- ja viemärijohtoon sekä valvoo laitokseen liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja korjaustöitä.

Sauvon kunnan vesi on pohjavettä Nummenpään pohjavesialueelta, osa saadaan Mäntykankareen pohjavesialueelta.

Jätevesilaitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamisesta alueellaan. Sauvon jätevedet puhdistetaan omassa jätevedenpuhdistamossa.

Sauvon Vesihuolto

Risto Snäll
Laitosmies/vesilaitos
050 594 8912
risto.snall@sauvo.fi
Juha Vähä-Kurki
Hallituksen puheenjohtaja
Vesihuolto Asiakaspalvelu
050 525 0478
vesihuolto@sauvo.fi