EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaavat henkilötietolain sijaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Sauvon kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietosuoja Sauvon kunnan palveluissa

Kun asioit kuntamme palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Lisäksi jokainen kunnan tietojärjestelmien käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti noudattaen lainsäädännön vaatimuksia – aivan kuten tähänkin saakka.

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Sauvon kunnan rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet löydät tästä ja lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät alla olevien linkkien kautta

Hallinto

Asianhallinta
Henkilöstörekisteri
Kameravalvontajärjestelmä
KuntaNet -väestö
Kuntarekry
Luottamushenkilöluettelo
ProEconomica taloushallinto
Sidonnaisuusrekisteri
Sähköposti Office 365
Työllisyyden hoidon asiakasrekisteri
Vaaleissa kotiäänestykseen ilmoittautuneet
Vuokralaskutusrekisteri


Sivistystoimi

Kuntosalin asiakasrekisteri
Liikuntasalien asiakasrekisteri
Nuorisorekisteri
Oppilastietojen hallintajärjestelmä Multiprimus
Perusopetuksen oppilashuoltorekisteri
Päivähoito (ProConsana)
Saattajakorttirekisteri
SanomaPro asiakasrekisteri
Vaskikirjastojen asiakasrekisteri


Sosiaalitoimi

Sosiaalityöjärjestelmän rekisteri (ProConsana)
Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon asiakasmaksupäätös rekisteri
Työvuorosuunnittelu Titania
Vanhustyön asiakas- ja palvelurekisteri

 Tekninen- ja ympäristötoimi

KuntaNet ja MapInfo rakennusvalvonta
Maa-aineslupa rekisteri
Rakennusvalvonnan lupakäsittely (Lupapiste.fi)
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä
Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontarekisteri

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen oikaisuvaatimus

Rekisteritietojen poistamisvaatimus