Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun osalta kunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen perusaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennalta ehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja.

Ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sauvossa tekninen ja ympäristölautakunta, jonka alaisuudessa käytännön tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri. 

Käytännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat mm.

  • yleinen lainsäädännön noudattamisen valvonta
  • ympäristölupien käsittely ja valvonta
  • jätehuollon valvonta
  • vesistöön rakentamisen ja ojitusten valvonta
  • luonnonsuojelulain valvonta
  • maasto- sekä vesiliikennelain luvat ja valvonta