Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Lupaehdot voivat olla lainsäädäntöä tiukempia. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Sauvon kunnan ympäristöluvista päättää ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen- ja ympäristölautakunta. Lomakkeet löydät täältä.

Ympäristölupahakemuksen lomakkeet ja ohjeet

Kaikki toiminnot eivät kuitenkaan vaadi lupaa, vaan niistä selvitään ilmoituksella kunnan ympäristönsuojeluun. Ilmoitusasioita ovat mm.

  • tilapäinen melu ja tärinä esim. tapahtumaan liittyen 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista
  • lannan varastointi aumassa

ilmoituksen lisäksi

  • nestemäisen polttoaineen jakeluasemat
  • pienet energiantuotantolaitokset
  • asfalttiasemat

rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään YLVAan, ja niiden toimintaa valvotaan. Rekisteröintimenettely korvaa ympäristölupamenettelyn sellaisissa tapauksissa, joissa syntyy vain vähäisiä ympäristöhaittoja.