JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätehuoltolautakunnan hyväksymät uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.6.2017. Jätehuoltomääräyksillä annetaan jätelakia ja -asetusta tarkentavia paikallisia määräyksiä alueen jätehuollon toteuttamisesta. Jätehuoltomääräykset sisältävät myös määräyksiä sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä ja lietekaivojen tyhjennyksestä.

Jätehuoltomääräykset

Kimppa-astioille kilometrisääntö ja yhteyshenkilö

Kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden eli kimppa-astioiden käyttöön tulee tarkennuksia. Yhteinen jäteastia ei saa sijaita yli kilometrin etäisyydellä sitä käyttävältä kiinteistöltä. Kilometrisääntöä ei sovelleta, jos kiinteistö sijaitsee saman yksityistien tai -tiestön varrella kuin yhteisastia tai kiinteistö sijaitsee saaressa, jonne kuljetaan veneellä. Kimpalle on nimettävä yhteyshenkilö, joka tekee ilmoituksen kimpasta jätehuoltolautakunnalle ja ylläpitää ajantasaisia tietoja kimpan jäsenistä. Jätekimppoja koskevan määräyksen on tarkoitus vähentää kimppa-astioiden väärinkäyttöä ja vapaamatkustusta.