Jätehuollon järjestäminen

Sauvossa asukkaat tekevät kotitalouskohtaisen tyhjennyssopimuksen valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Jätehuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät on keskitetty jätehuoltolautakunnalle, joka vastaa asumisen ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteenkuljetuksen järjestämisestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä kunnan alueella.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Yleiset jätehuoltomääräykset

Sauvossa on voimassa yleiset jätehuoltomääräykset, jotka koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä julkisen palvelun sektorin alueella syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämistä. Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä mm. keräysvälineistä, tyhjennysväleistä, jätteen polttamisesta, kompostoinnista sekä jäteastioiden ja kompostien sijoittamisesta. Jätteet on aina kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.