Puhdistusvaatimukset

Jätevesiä koskevat puhdistusvaatimukset on määritelty hajajätevesiasetuksessa. Sauvon kunnassa noudatetaan koko kunnan alueella perustason puhdistusvaatimuksia. Perustason puhdistusvaatimusten täyttyminen edellyttää, että 

  • orgaanisesta aineksesta poistetaan 80%
  • kokonaisfosforista poistetaan 70%
  • kokonaistypestä poistetaan 50%

Alla oleva kuva näyttää, miten paljon ravinteita ja orgaanista ainetta on käsittelemättömässä ja käsitellyssä jätevedessä eri käsittelyiden jälkeen.

puhdistusvaatimukset.pngKäsittelyiden vertailua