Kuivakäymälät

Vaihtoehtoisia käymäläratkaisuja perinteiselle vesivessalle on useita erilaisia. Yhteistä kaikille kuivakäymälöille on käymäläjätteen siirtyminen jätesäiliöön ilman vettä. Käymäläjätteet voidaan jatkokäsitellä mm. kompostoiden tai kuivaten. Hyvin toimiva kuivakäymälä on mahdollista rakentaa hajuttomaksi ja hygieeniseksi. Kuivakäymälä on myös edullisempi, se säästää vettä ja on ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin vesivessa. 

Kuivakäymälä helpottaa myös viemäriverkostoon liittymättömillä haja-asutusalueella jätevesien käsittelyä. Kun jätevedestä saadaan käymäläjätteet pois, vähenee typen ja fosforin määrä huomattavasti. Harmaiden jätevesien eli pesujätevesien puhdistamiseen tarvittavat jätevesijärjestelmät ovat usein halvempia ja pitkäikäisempiä kuin kaikille jätevesille tarkoitetut puhdistusjärjestelmät. Harmaat jätevedet voidaan käsitellä yksinään maa- tai pienpuhdistamossa.

Kuivakäymälässä on kuitenkin vesivessaa enemmän hoitamista ja siksi tähän kannattaa kiinnittää huomiota jo ostovaiheessa. Käymälätyyppiä valitessa kannattaa miettiä ainakin kuormituksen määrää, veden riittävyyttä, hoitotarvetta, hoidon miellyttävyyttä ja kokonaiskustannuksia. Kuivakäymälöissä on useita malleja, jotka soveltuvat sisä- tai ulkokäyttöön. Jos kuivakäymälän aikoo sijoittaa sisätiloihin, on siihen hyvä varautua jo kiinteistön rakentamista suunniteltaessa. Vanhan ulkohuussin voi kunnostaa helposti kompostikäymäläksi.

Kompostikäymälät

Kompostikäymälä on ehkä käytetyin kuivakäymälä tyyppi Suomessa. Kompostikäymälät kompostoivat jätteet joko samaan astiaan tai virtsa ja kiinteät jätteet erotellaan eri astioihin. Kompostikäymälöitä on useita eri kokoja. Yhteistä kaikille kompostikäymälöille on jätteen kompostoituminen joko kokonaan tai osittain jätesäiliössä. Jäte siirretään usein käymälästä jälkikompostointiin ja käytetään myöhemmin maan parannusaineena. Hyvin toimivat kompostikäymälät ovat hajuttomia. Haju saadaan häviämään, kun jokaisen käyttökerran jälkeen jätteen päälle kaadetaan peiteainetta. Peiteaineeksi käy hyvin seos, jossa on puolet turvetta ja puolet haketta. Turpeen tehtävä on sitoa itseensä kosteutta ja neutraloida emäksisen virtsan. Hake mahdollistaa ilman pääsyn jätteen sekaan. Kompostikäymäläjätteestä kompostoitunutta multaa saa käyttää syötävien kasvien lannoittamiseen aikaisintaan yhden vuoden kuluttua jatkokompostoinnin aloittamisesta laskien.

Kompostikäymälät, jotka eivät erottele jätteitä toisistaan, voidaan jakaa säiliön mukaan neljään luokkaan. Suurisäiliöisissä kompostikäymälöissä kompostoituminen tapahtuu lähes täysin itse jätesäiliössä, ja se tyhjennetään kerran vuodessa. Säiliö tarvitsee kuitenkin melko suuren tilan vessan alta. Suurisäiliöllisen kompostikäymälän hyviä puolia ovat pitkä tyhjennysväli, käytön yksinkertaisuus, tilapäisen yli- ja alikuormituksen kestokyky ja soveltuminen yleisökäymäläksi. Keskikokoisissa kompostikäymälöissä tyhjennysväli on useita kuukausia. Suurin osa näistä malleista soveltuu vain ulkokäyttöön.

Pienisäiliöiset kuivakäymälät on tarkoitettu lähinnä vapaa-ajan asunnoille sisäkäyttöön. Tyhjennysväli on muutamasta viikosta kuukauteen kuormituksen mukaan. Jäte kompostoituu istuimen alla ja se tyhjennetään jälkikompostoitumaan kompostoriin. Pienet mallit voidaan sijoittaa tavalliseen käymälätilaan. 

Erottelevat kompostikäymälät pitävät kiinteän aineen ja virtsan erillään. Virtsa voidaan erotella joko istuinosassa tai erillisessä erottimessa. Virtsa ei saisi kuitenkaan päästä kosketuksiin ulosteiden kanssa, jotta taudinaiheuttajat eivät siirtyisi ulosteista virtsaan. Koska virtsa kerätään erilleen kiinteistä aineista, on erottelevien kompostien ongelmana kuivuus ja typen puute. Tämä myös hidastaa kiinteiden aineiden kompostoitumista.

Muut kuivakäymälät

Kuivakäymälöihin lasketaan myös vähävetiset käymälät. Niissä veden tarve on yhdellä huuhtelukerralla noin 0,5–3 litraa (normaali vesikäymälä 6–9 l). Ne erottelevat kiinteän jätteen ja virtsan toisistaan. Tällainen käymälä tarvitsee paineellisen veden toimiakseen kunnolla.

Pakastavat käymälät jäädyttävät ulostesäiliöön kerääntyvät jätteet. Se vaatii toimiakseen sähköä, mutta se soveltuu epätasaiseen käyttöön. Jäätyneen massan pystyy kompostoimaan jälkikäteen. Pakastavat käymälät soveltuvat epätasaiseen käyttöön. 

Kemiallisia käymälöitä käytetään lähinnä tilapäisessä käytössä kuten veneissä ja linja-autoissa. Niihin lisätään kemikaaliliuosta, joka tuhoaa ulostemassan suolistobakteerit ja aiheuttaa ulosteiden ja paperin liettymisen. Polttavissa käymälöissä jäte tuhkataan korkeassa lämpötilassa. Niitä käytetään kuitenkin Suomessa vähän.