Jätevesien käsittelymenetelmät

Järkevän käsittelymenetelmän valinta riippuu kiinteistön ja rakennuksen käytöstä, eikä yleispätevää ratkaisua ole olemassa. Kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on useita erilaisia vaihtoehtoja, ja ammattitaitoinen jätevesisuunnittelija osaa valita asiakkaan tarpeisiin ja tontille sopivan käsittelyjärjestelmän. Jätevesijärjestelmää remontoidessa on kuitenkin hyvä miettiä omaa vedenkäyttöä, ja varsinkin vapaa-ajankohteissa sitä, mitä kaikkia mukavuuksia kiinteistöllä on oltava. Sopiva järjestelmä kannattaa varmistaa kunnan rakennusviranomaiselta etukäteen.

Ensisijainen vaihtoehto on liittää rakennus kunnallliseen viemäriin. Mikäli viemäröinti ei ole mahdollista, on suositeltavaa pohtia yhteisratkaisuja, naapuri- tai kyläpuhdistamon tai viemäriosuuskunnan muodossa.

Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa maaperämenetelmiin sekä pien- eli laitepuhdistamoihin. Maaperämenetelmät ovat usein toimintavarmoja ja helppokäyttöisiä, mutta vaativat tasaisen alueen sekä rajoittavat maankäyttöä ja rakentamista tontilla. Laitepuhdistamot taas eivät vaadi paljon tilaa, ja ne voidaan sijoittaa myös hankalille tonteille. Laitepuhdistamot vaativat toimiakseen sähköä sekä säännöllistä käyttöä ja huoltoa.

Vähäisellä käytöllä oleviin kohteisiin järkeviä vaihtoehtoja ovat umpisäiliöt ja kuivakäymälät. Kuivakäymälä vähentää jätevesien käsittelyn tarvetta, kun suurimman ravinnekuormituksen aiheuttavia vessavesiä ei muodostu. Nykyisin kuivakäymälöissä on useita vaihtoehtoja, ja osa malleista voidaan asentaa helposti myös sisätiloihin. Umpisäiliö taas on nimensä mukaisesti umpinainen, joten päästöjä ei synny, ja järjestelmän ainoa toimenpide on tyhjennys vuosittain tai tarvittaessa.

Pelkkien pesuvesien käsittelyyn voidaan valita maaperäkäsittely tai harmaavesisuodatin. Harmaavesisuodattimen valinta tapahtuu yleensä käsiteltävien jätevesimäärien ja halutun asennuspaikan perusteella.

ELY-keskus on tehnyt oppaan jätevesijärjestelmän valinnasta, voit ladata sen tästä linkista.