Ympäristö

Ympäristönsuojelun osalta kunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen perusaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennalta ehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja. 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus

ELY-keskusten ympäristöasoiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

0295 020 900 (ma–pe klo 9–16, pvm/mpm)

Ympäristöaisoiden asiakaspalvelukeskus

Luonnontila -sivuilta löydät tutkimukseen perustuvaa ja ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä.

Luonnontila