Teiden ja katujen kunnossapito

Katujen kunnossapitoa on esimerkiksi:

 • auraus eli talvihoito
 • hiekoitus ja hiekanpoisto
 • asfalttipaikkaukset
 • sorateiden kunnostus
 • liikennemerkkien ja tiemerkintöjen kunnostukset ja korjaukset
 • katuvalojen korjaus.

Kunnan katujen ja pyöräteiden kunnossapidosta vastaa tekninen toimi.

Tienvarsien asukkailla on myös velvollisuus omalta osaltaan huolehtia siitä, että kunnossapito hoituu esteettömästi. Oman tontin aidat ja kasvillisuus tulee hoitaa siten, ettei niistä aiheudu näkemäesteitä tai muuta vaaraa katualueella liikkuville.

Valtion eli ELY-keskuksen teiden kunnossapito


Kunnan alueella on myös liikenneväyliä, jotka ovat valtion ELY-keskuksen vastuulla. Kunta ei huolehdi valtion liikenneväylien kunnossapidosta.

ELY-keskuksen väylistä voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalveluun palautevayla.fi -sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti joko sähköisesti tai puhelimitse. Mahdolliset palautteet pyydetään ohjaamaan suoraan palautevayla.fi -sivustolle.

ELY-keskuksen teitä ovat kaikki suuremmat päätiet:

 • Sauvontie
 • Saustilantie
 • Korvalantie
 • Sauvo-Kemiöntie
 • Finskyläntie
 • Karunantie