Lisätietoja

Mika Lasaroff

050 594 8955

Tarjouspyyntö

Talvikunnossapidosta vuosille 2019-2021 pyydetään tarjouksia!

Kunnossapitoalueita on seuraavalle kaksivuotiskaudelle kuusi:

1. Vahtinen-Nummenpakka

2. Keskitalo-Metsärinne-Kannas-Foudila

3. Lautkankare

4. Keskusta-Kallenmäki

5. Osmalahti

6. Rantola

Kunnossapitoalueiden rajaukset on esitetty oheisessa kartassa (pdf), kartta on myös nähtävillä teknisessä toimistossa.

 

 

Palveluntarjoajan valintojen perusteena on painotettu tuntihinta. Painotus tapahtuu kaluston soveltuvuuden ja hinnoittelun perusteella. Tarjouksesta tulee ilmetä:

- tuntihinta (50%)

- etuauran käyttömahdollisuus, leveys ja kaksiosaisuus (30%)

- Hiekoituskaluston käyttömahdollisuus (20%)

- taka-auran käyttömahdollisuus

- ensisijainen toive kunnossapidettäväksi alueeksi.

Nämä pyydetään listaamaan oheiseen pohjaan, keltaisella merkitylle riville.

 

Tarjoukset tulee toimittaa 24.10.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostitse mika.lasaroff@sauvo.fi tai taisto.nuutinen@sauvo.fi.

Aluejako
Tarjoustaulukko