Sauvon kunnan ruoka- ja puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut huolehtivat kunnan omistamien kiinteistöjen ja toimipisteiden siivouksesta sekä ylläpitävät puhdasta toimintaympäristöä asiakkaille. Kunnan omana työnä tehtävä siivous on laadukasta ja joustavaa.

Siivouksesta huolehtivat viisi laitoshuoltajaa ja kaksi siivoustyönohjaajaa.

Ruokapalvelut valmistavat lakisääteiset ateriapalvelut palvelukeskuksen asukkaille, ateriapalveluasiakkaille, koululaisille ja päiväkotilapsille. Kunnan omana työnä tehtävä ruuanvalmistus tapahtuu kuuden ravitsemusalan ammattilaisen toimesta. Sauvon kunnalla on kaksi valmistuskeittiötä jotka sijaitsevat palvelukeskuksessa ja koulukeskuksessa.