Korjausavustusten hakeminen

Korjausavustusten myöntäminen ja niistä päättäminen eivät enää ole kunnan tehtävä, vaan avustuksista päättäminen, tiedottaminen sekä maksatus, siirtyivät lakimuutoksella vuoden 2017 alusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle eli ARA:lle. Avustuksesta käytetään nykyään nimeä "Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustus"

Vanhat jo myönnetyt avustukset kunnat hoitavat loppuun niiden voimassaoloajan.

Avustuksen tarkoituksena on parantaa ja mahdollistaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöden kotona asumista. Asumisen edellytyksenä on, että asunto on esteetön ja sellaisessa kunnossa, että siellä on terveellistä ja turvallista asua, ottaen huomioon asukkaan voimavarat.

Avustus voidaan myöntää 65-vuotiaalle tai vammaiselle, jolla on sairauden tai vamman vuoksi vaikeuksia suoriutua elämän toiminnoista ja asunto tarvitsee välttämättömiä korjaustoimenpiteitä.

Asunon pitää olla hakijan ympärivuotisessa käytössä ja hakijan tulee olla kirjoilla asunnossa.

Tarkat ohjeet löytyvät sivulta Ohjeet ikääntyneiden korjausavustuksesta

Avustusta voi hakea jatkuvasti ilman hakuaikaa. Hakemus voidaan tehdä suoraan verkossa osoitteessa www.ara.fi ja sivulla olevan verkkoasiointilinkin kautta.

Hakemuksen voi tehdä myös kirjallisesti ja lähettää sen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus PL 30 15140 LAHTI, tai sähköpostilla osoitteeseen korjausavustus.ara@ara.fi

Hakulomakkeen voi tulosta Aran sivulta

Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Ely-keskuksen ohje

 

Tietoa eri lämmitysmuodoista ja vertailuja:

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/oljylammityksen_vaihtajalle

Pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri:

http://www.lammitysvertailu.eneuvonta.fi/