Katselmukset

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty rakennuslupapäätökseen.  Katselmuksen sisällöstä ja luonteesta voi rakennusvalvonta antaa erillisiä ohjeita rakennuslupapäätöksen yhteydessä.

Rakennushankkeen vastaava työnjohtaja pyytää katselmukset rakennusvalvonnan toimistolta mielellään ainakin viikkoa ennen toivottua katselmusajankohtaa.

Katselmuksen voi myös pyytää sähköpostilla.

Vastaavan työnjohtajan (tai KVV- tai IV-työnjohtajan) on aina oltava mukana katselmuksessa.