Sauvon kunnan leikkipaikat

Sauvon kunnalla on useita leikkipaikkoja keskustaajaman ja asuinalueiden välittömässä läheisyydessä. Leikkipaikkojen akuutit kunnostustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Lisäksi päiväkodin laajennuksen ja koulukeskuksen pihatöiden yhteydessä kunnostetaan ja uusitaan näiden alueiden leikkivälineistöä

Leikkipaikkojen suunnitelmallinen kehittämistyö on aloitettu, ja kehittämistyön tueksi kaivataan kuntalaisten mielipiteitä leikkipaikkojen toiminnallisuudesta 31.5.2021 asti. Leikkipaikkoja koskevan palautteen voi jättää sähköisen kyselyn kautta. Lapsille ja aikuisille on omat kyselyt, ja lasten kyselyssä pyydetään lasta piirtämään kuva unelmien leikkipaikasta. Piirrokset voi jättää teknisen toimen metalliseen postilaatikkoon, joka löytyy teknisen toimiston edestä, os. Sähkömiehentie 4A, tai lähettää sen sähköpostilla tekninen.toimisto@sauvo.fi.

 

Lasten kysely

 

Aikuisten kysely

 

hiekkalelut (2).jpg