Kiinteistökartoitus

Sauvon kunta päivittää rakennusrekisterin tietoja. Tältä sivulta löydät tietoa inventoinnista sekä ohjeita kiinteistön omistajan tehtäviin.

Inventoinnin tarkoitus

Kunnan rakennusrekisterissä on jo tietoja useimmista rakennuksista ja rakennelmista. Monesti tiedoissa on kuitenkin virheitä tai puutteita. Välillä puuttuu rakennuksen kerrosala, välillä sijaintitiedot ovat väärin. Jotkin, varsinkin vanhemmat, rakennukset tai rakennelmat puuttuvat rekisteristä kokonaan.  Puutteet ovat voineet tulla esimerkiksi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä, eikä virheitä ole vuosien saatossa korjattu. Puutteelliset tai väärät tiedot voivat tulla ongelmaksi esimerkiksi kiinteistöä myytäessä tai selvitettäessä jäljellä olevaa rakennusoikeutta.

Kiinteistökartoituksen yhteydessä saadaan ajantasalle myös Digi- ja väestötietoviraston ja verohallinnon kiinteistötiedot. Tietojen ajantasaisuudesta hyötyy myös pelastuslaitos, vakuutusyhtiöt sekä moni muu.

Kiinteistökartoituksen verkkolomake

Voit täyttää kiinteistökartoituksen sähköisen lomakkeen ylläolevan linkin kautta.

Täytä lomake jokaisesta kiinteistön rakennuksesta ja rakennelmasta, jossa yli 160 cm korkeaa pinta-alaa on vähintään 5 m2.

Täytä kysely kaikista kiinteistöistäsi, myös niistä, joilla ei ole rakennuksia.

Kyselyn/lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää ohjeiden mukaan mahdollisimman tarkasti ja nykytilanteen mukaisesti. Erityisen tärkeät kohdat ovat rakennusluokitus, pinta-ala ja rakennusvuosi. Jos tarkkaa tietoa ei esimerkiksi rakennusvuodesta ole saatavilla, on tärkeää antaa edes arvio.

Lomakkeet toimitetaan myös paperisena kotitalouksiin, ja lisää paperisia lomakkeita voit tulostaa lisää alta löytyvistä linkeistä.

Saatekirje ja ohjeet

Kiinteistötietojen ilmoituslomake