Muut tontit

Hyväksytty asemakaavan muutos toi markkinoille yhdeksän (9) omakotitonttia keskustan alueelle. Tonttien hinta on 6 euroa/m2. Lisäksi puustosta peritään korvaus. Pääosa tonteista sijoittuu Lähdetien ja Juhontien lähialueelle. Kaavakartta uusista tonteista on liitetiedostona.

Vapaina ovat korttelissa 92 rakennuspaikat 2 ja 3, sekä korttelissa 194 rakennuspaikat 1, 2 ja 7

Keskustan tonttitarjonta