Avoimet karttapalvelut

Sauvon karttapalvelu

Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteripalvelu

Google Maps

Turun seudun karttapalvelu

Lounaistiedon karttapalvelu

Open street map

SYKE-ympäristökarttapalvelut

Kaavoitus ja kartat

Sauvon kunnan voimassaolevat kaavat, aluejaot ja liikuntapaikkojen karttamerkinnät löytyvät nykyään Sauvon karttapalvelusta.

Parhaiten löydät karttatietoa Sauvosta käyttämällä sähköisiä karttapalveluja, joiden linkit löytyvät sivun vasemmasta laidasta.

Sauvon taajama-alueen kartta
Sauvon haja-asutusalueen kartta
Rantaosayleiskaava määräyksineen

MARJANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Sauvon kunta on laatinut ranta-asemakaavaluonnoksen koskien kiinteistöjä Marjaniemi 738-496-1-9 ja yhteinen maa-alue 738-496-878-1.  Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1, venevalkama-aluetta sekä retkeily- ja ulkoilualuetta. Kaava-alue sijaitsee Sauvon kunnassa Halikonlahden rannalla noin 13 kilometriä kuntakeskuksesta kaakkoon.

Ranta-asemakaavaluonnosta pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten MRA 30 § mukaisesti nähtävänä  26.11.2018 - 2.1.2019 (30 vrk) Sauvon kunnanvirastolla os. Vintterinraitti 3 as 3. Kaava-aineistoon voi myös tutustua Sauvon kunnan kotisivuilla www.sauvo.fi.

Mahdolliset mielipiteet ranta-asemakaavaluonnoksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sauvon kunnanhallitukselle osoitteella Vahtistentie 5, 21570 Sauvo ennen nähtävillä olon päättymistä.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta antavat:

Sauvon  kunta puh. (02) 474 4100
Kunnanjohtaja Seppo Allén

Kaavan laatija: Nosto Consulting  Oy, puh. 040 0858101
DI Pasi Lappalainen

Sauvo 22.11.2018

KUNNANHALLITUS

Kaavaselostus
Kaavakartta ja määräykset
Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys

AJANKOHTAINEN KAAVOITUS

Kaavoituskatsaus 2015

Käynnissä on seuraavat kaavoitustyöt

Steningen tuulipuiston osayleiskaava
Kaavoituksen avulla selvitetään, onko mahdollista sijoittaa 3 tuulivoimalaa Steninge nimiselle tilalle Teininkin kylään. Hanke on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavoitushankkeessa on viimeksi suoritettu ehdotusvaiheen kuuleminen. Osayleiskaavan käsittely valtuustossa 4/2016.

Kulmala-Timperin yritysalueen laajennus
Kunta laatii käynnissä olevassa kaavoitustyössä asemakaavaa yritysalueen laajennukselle. Kaavoituksella muodostuu 13 uuttaa yritystonttia nykyisen Kulmala-Timperin yritysalueen jatkeeksi Sauvon kirkonkylään. Kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa.

FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Vaiheasemakaavan muutos kortteli 198

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1