Avoimet karttapalvelut

Sauvon karttapalvelu

Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteripalvelu

Google Maps

Turun seudun karttapalvelu

Lounaistiedon karttapalvelu

Open street map

SYKE-ympäristökarttapalvelut

Kaavoitus ja kartat

Sauvon kunnan voimassaolevat kaavat, aluejaot ja liikuntapaikkojen karttamerkinnät löytyvät nykyään Sauvon karttapalvelusta.

Parhaiten löydät karttatietoa Sauvosta käyttämällä sähköisiä karttapalveluja, joiden linkit löytyvät sivun vasemmasta laidasta.

Sauvon taajama-alueen kartta
Sauvon haja-asutusalueen kartta
Rantaosayleiskaava määräyksineen

ANKKURITIEN ASEMAKAAVA

Kaavan vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos

Sauvon kunta on käynnistänyt Ankkuritien asemakaavan laatimisen. Kaavoitettava alue koskee kiinteistöä 738-510-1-19 Muumimäki kokonaisuudessaan sekä osaa kiinteistöjä 738-510-1-39 Muumilaakso, 738-510-1-32 Sydänmaanvainio, 738-510-1-35 Sydänmaanmetsä ja 738-895-1-2069 Torikka - Maalu yhdystie. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria.
Kaavatyö on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 22.3.2021/ § 48.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta ilmenee muun muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnittelutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä Sauvon kunnanvirastossa osoitteessa Vintterinraitti 3 as 3 , 21570 SAUVO sekä kunnan kotisivuilla www.sauvo.fi kaavaehdotuksen valmistumiseen asti.

Kunta on laatinut Ankkuritien asemakaavaluonnoksen. Asemakaavaluonnosta pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten MRA 30 § mukaisesti nähtävänä  29.03.2021 - 28.04.2021 (30 vrk) Sauvon kunnanvirastolla os. Vintterinraitti 3 as 3.  Koronatilanteesta johtuen virasto on avoinna ajanvarausperiaatteella. Kaava-aineistoon voi myös tutustua Sauvon kunnan kotisivuilla www.asemakaava.fi/projektit/sauvo. Kaava-aineisto aukeaa sivuilla olevasta linkistä.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavaluonnoksesta tulee osoittaa kirjallisesti Sauvon kunnanhallitukselle osoitteella Vahtistentie 5, 21570 Sauvo ennen nähtävillä olon päättymistä.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta antavat:

Sauvon kunta puh. (02) 474 4100
Hallintojohtaja Leena Pieniniemi

Kaavan laatija: Nosto Consulting Oy, puh. 040 0858101
DI Pasi Lappalainen

Sauvo 26.03.2021

KUNNANHALLITUS