Lieto, ympäristöterveys
Ruokavirasto

Sauvossa ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Liedon kunta. Ympäristöterveyden palveluihin kuuluu mm. elintarvikehygienia, eläintenpidon valvonta ja vedenlaadun seuranta. Vesinäytteet tutkitaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa.

Eläintenpitorekisteriä hallinnoi Ruokavirasto Eläintenpidon rekisteröinti-ilmoitukset vastaanottaa maaseutuasiamies Maria Peippo.

Uimavesinäytteiden tulokset:

Uimavesinäytteiden tulokset päivitetään tähän, kun ne saapuvat.

Rantola

Sarapisto

Marjaniemi