Nuohous

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2019 alkaen. Nuohouspalvelun voi muutoksesta johtuen tilata vapaasti haluamaltaan toimijalta. Aiemmin nuohouksen järjestämistapa päätettiin pelastuslaitoksella. Nuohouspalveluita voi kuitenkin edelleen tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. 

Palvelutuottajat määrittelevät palveluistaan perittävät maksut itsenäisesti. Nuohouspalvelun tuottajia löytyy muun muassa nuohoojat.fi -verkkopalvelun kautta.

 

Nuohous on myös palonehkäisyä

Pelastuslain 13 §:n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan.

Nuohoukseen kuuluvat savuhormien ja tulisijojen sekä ilmanvaihtohormien puhdistukset.

Nuohousvälit määrää sisäasiainministeriö.

 

Nuohousvälit

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useimmilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen.Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

Lisäksi kerran vuodessa nuohotaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan joka vuosi.

Kaasukäyttöisten tulisijojen ja ja hormien kunto tarkastetaan palotarkastuksissa ja tarvittaessa ne määrätään nuohottaviksi.

Alueen pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä, että nuohous on suoritettava useammin kuin edellä on sanottu. Tulisijan ja hormin rakenteesta tai muista erityisistä syistä, esimerkiksi rakennuksen ollessa asumaton tai muutoin poissa käytöstä, alueen pelastusviranomainen voi sallia nuohouksen tehtäväksi harvemmin.

Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöön ottoa.