Turvallinen ja terveellinen asuinympäristö

Ajanvaraukset käynteihin ja katselmuksiin numeroista:

(02) 474 4161 tai 050 594 8919               rakennustarkastaja

050 382 2882   ma - ke                            ympäristösihteeri

TEKNINEN TOIMISTO

_ _ _

Sauvossa saat kotisi tai vapaa-ajan asuntosi keskelle kauneinta Varsinais-Suomea. Valittavana on kauniisti kumpuilevaa maaseutumaisemaa, vihreitä metsätontteja ja meren läheisyyttä.

Omakotirakentajille Sauvossa on tarjolla eri hintaisia ja suuruisia tontteja neljällä eri asemakaava-alueella; kunnan keskustaajamassa sijaitsevat Kannaksen ja Kosken asemakaava-alueet, merellistä asumista on tarjolla Rantolan ja Osmalahden asemakaava-alueilla.

Kunnan vuokra-asuntoja on rivitaloissa kunnan keskustassa.

 
19873-22.jpg

Rakennusvalvonnan julkipanolistat

 

Täällä julkistamme julkipanolistan rakennusvalvonnan lupapäätöksistä.

 

Päätöksen antopäivä 8.9.2020

 

Oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle tekniselle ja ympäristölautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on osoitettava Sauvon kunnan tekniselle ja ympäristölautakunnalle osoitteella Vahtistentie 5 21570 Sauvo