Tehostettu asumispalveluyksikkö

p. 02- 474 4701

Tiiminvetäjä Auli Tuominen

Tehostettu asumispalveluyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa niille, joiden toimintakyky on alentunut niin, ettei itsenäinen kotona pärjääminen enää kotihoidon turvin onnistu. Asukaspaikkoja osastolla on 13. Osastolla toteutetaan kuntouttavia hoitomuotoja joilla tuetaan asukkaiden toimintakyvyn säilymistä.

Osaston hoitotyötä ohjaavat arvot ovat hyvä ja laadukas hoito, ammatillinen työote, asukkaan kunnioittava kohtelu, lämmin läsnäolo ja asukkaan tarpeiden huomioiminen.