Tehostettu asumispalveluyksikkö Hilma

p. 02-4744 700

Tiiminvetäjä Mariitta Itälä

Osastolla on 12 asukaspaikkaa sekä yksi intervallipaikka. Lisäksi hoidetaan  ja kuntoutetaan lyhytaikaispaikkoja tarvitsevia ikä-ihmisiä. Osastolla on käytössä omahoitajakäytäntö. Omahoitaja huolehtii asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi omahoitaja panostaa asukkaan viihtyvyyden ja virikkeellisyydeen toteutumiseen.

Osastolla noudatetaan kuntouttavan hoitotyön käytäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuetaan asukkaan voimavaroja, omatoimisuutta ja pyritään säilyttämään toimintakyky. Hoitosuunnitelma tehdään moniammatillisesti asiakkaan voimavarojen ja tarpeiden mukaan yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Myös jatkohoito ja kotiutus suunnitellaan yhdessä lääkärin ja kotihoidon kanssa.

Vierailuaikoja ei ole, omaiset ja vierailijat ovat aina tervetulleita.

Hoivaosaston arvot ovat yksilöllisyys, kodinomaisuus, voimavaralähtöisyys ja ammatillisuus.

Tarkempia tietoja osaston toiminnasta saatte alla olevasta esitteestä.

 

Tervetuloa asukkaaksi