Sauvon palvelukeskus

305.JPG

p. 02-4744 700

Vuonna 2003 valmistunut palvelukeskus sijaitsee Sauvon keskustassa terveysaseman vieressä.

Palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa niille sauvolaisille ikäihmisille, joiden toimintakyky on alentunut niin, ettei kotona asuminen enää onnistu tehostetun kotihoidon turvin. Palvelukeskuksessa hoidetaan ja kuntoutetaan myös lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikä-ihmisiä. 

Asiakkaan toimintakyky, hoidon tarve ja tavoitteet arvioidaan ja niiden perusteella laaditaan hoitosuunnitelma heti asiakkaan saavuttua osastolle. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja hoitosuunnitelmaa täydennetään säännöllisesti. Palvelukeskuksen asukkaille joille tehdään pitkäaikaispäätös tai vuokrasopimus, laaditaan kuukauden kuluttua saapumisesta laajempi hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan sekä omaisen kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa kunnioitetaan asukkaan aikaisempia elämäntapoja, tottumuksia, toiveita ja arvoja. 

 

Omavalvontasuunnitelma

Hakemus palvelu/laitoshoitoasumista varten Doc
Hakemus palvelu/laitoshoitoasumista varten

Palvelukeskuksen ruokala on avoinna arkisin klo 11 - 12.30. Lounas maksaa 6.90€, kunnan työntekijöille 6,00€.
Lisätietoja palvelupäällikkö Esa Jokioja, puh. 050 5948 929

Ruokalista