Tukipalvelut

Asiakkaan toimintakyky kartoitetaan ja hoidon sekä tukipalveluiden tarve arvioidaan kotona tehtävällä kartoituskäynnillä.

Kartoituskäynnin tekee kotihoidon sairaanhoitaja. Kun tarvitaan tukea itsenäiseen kotona selviytymiseen, sairaanhoitajaan voi ottaa suoraan yhteyttä puhelimitse, jolloin sovitaan aika käynnille.

Mahdollisia tukipalveluja ovat ateriapalvelu, asiointipalvelu, turvapuhelin, päivätoiminta, kylvetyspalvelu, pyykkipalvelu ja siivouspalvelu sekä intervallihoito. Tukipalveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja ne sisällytetään hoitosuunnitelmaan.