Sauvon kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua, kotisairaanhoitoa sekä tukipalveluita. Kotihoidon tavoitteena on tukea kotona selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään terveydentilan seurannan ja toimintakyvyn ylläpitämisen avulla. Tavoitteena on myös tukea asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan läheisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Miten hakeudutaan kotihoidon asiakkaaksi?

Kotihoitopalvelujen tilaukset tehdään kotihoidon sairaanhoitajille, jotka tekevät asiakkaan kotiin palvelujen kartoituskäynnin. Kartoituskäynnillä selvitetään asiakkaan omat voimavarat ja toimintakyky. Näiden perusteella arvioidaan hoidon- ja palvelun tarve. Asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma (HOSU), jos hoidon- ja palvelun tarve arvioidaan säännölliseksi, pitkäkestoiseksi ja se on vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Kotihoito voi olla myös tilapäistä.

Kotikäynnin yhteydessä arvioidaan myös kotona selviytymistä tukevien toimintojen tarve kts.Tukipalvelut
.

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

Kotihoidon toimisto Keskitalontie 7 A 5-6.

Sairaanhoitajat ma-pe 7:30-15:30

sh, tiiminvetäjä Leena Mäkinen 050-5226403 ( Keskusta Saustilantien kirkon puoleinen alue, Ruona, Korpela, Sarapisto, Halslahti, Saustila)

sh Elina Pekkarinen 0500-742289 (Keskusta Saustilantien koulun puoleinen alue, Rantola, Karuna, Päisterpää, Lautkankare, Osmalahti)

Hoitajan päivystävä puhelin

maanantai – perjantai klo 7.00 – 21.00,

lauantai – sunnuntai 7.00-16.00 ja 17.00 -21.00

050-569 6116

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sauvo.fi