Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Vammaispalveluissa vaikeavammaisille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien osalta kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus. Muita vammaisille tarkoitettuja palveluja kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen ja toimintasuunnitelman puitteissa.