Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siinä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle

 

YHTEYSTIEDOT:

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab

Sosiaaliasiamies Kati Lammi, OTM

050 559 0765, puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to 9-11, pe ei puhelinaikaa

Postiosoite Oy Vasso Ab/ sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku

Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.