Lastensuojelun sijaishuolto

Äärimmäisen harvoin lastensuojelussa päädytään lapsen huostaanottoon. Lapsi huostaanotetaan, jos puutteet lapsen huolenpidossa ja kasvuolosuhteissa ovat erittäin vakavia tai lapsi itse vaarantaa erittäin vakavasti oman kasvunsa ja kehityksensä. Lisäksi lähes aina perheeseen pyritään ensin tarjoamaan avohuollon tukitoimia tilanteen helpottamiseksi. Huostaanptetun lapsen olinpaikasta sekä hoidosta ja kasvatuksesta vastaa kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Huostaanotettu lapsi sijoitetaan kodistaan sijaishuoltoon. Sijaishuoltovaihtoehtoja ovat sijaisperhe, ammatillinen perhekoti tai lastensuojelulaitos.

Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä ja muihin läheisiin ihmisiin. Vanhemmilla on oikeus osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin. Sijoituksen jatkoa ja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti asiakassuunnitelmapalavereissa, joihin myös vanhemmat kutsutaan.