Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sosiaalityöntekijälle kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Ilmoituksen syynä voi olla esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen tai vanhemman päihteiden käyttö tai väkivaltainen käytös. Ilmoituksen aiheena saattaa olla myös se, että lapsen hoidossa tai huolenpidossa havaitaan muutoin puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia. Lastensuojeluilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla tarkkaa tietoa perheen tilanteesta, huoli lapsen hyvinvoinnista riittää ilmoituksen perusteeksi. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävä on selvittää ilmoitukseen liittyvät huolenaiheet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos heillä on huolta lapsen hyvinvoinnista.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai soittamalla sosiaalityöntekijälle. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä nimettömänä eikä ilmoittajan henkilöllisyyttä tällöin paljasteta lapsen perheelle.

Lastensuojeluilmoituksen jälkeen sosiaalityöntekijä aloittaa lastensuojelutarpeen selvityksen. Selvitys koostuu pääsääntöisesti lapsen ja vanhempien tapaamisista sekä kotikäynnistä. Selvityksen päätteeksi arvioidaan, tarjotaanko perheelle lastensuojelun avohuollon tukitoimia vai pärjääkö perhe ilmankin niitä. 

Lastensuojeluilmoitus ilmoitusosa