Lastensuojelu

Lastensuojelutyötä ohjaa lastensuojelulaki. Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vastuu lapsen hoidosta, huolenpidosta ja hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla.

Perheille voi tulla tilanteita, joissa he tarvitsevat tukea lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tällöin lastensuojelu voi olla tukemassa vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä turvaamassa lapsen ikätasoista kehitystä ja kasvuympäristön turvallisuutta. Lastensuojelutyötä tehdään aina yhteistyössä perheen kanssa. Lastensuojelulla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus toimia vastoin perheen tahtoakin, mikäli lapsen etu sitä edellyttää.

Lastensuojelu koostuu ehkäisevästä lastensuojelusta, avohuollon lastensuojelusta ja sijaishuollosta. Ehkäisevä lastensuojelu sisältää esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon tarjoamaa tukea perheille. Myös Sauvon kunnan lastensuojelun perhetyöntekijä tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä sauvolaisissa perheissä. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojeluprosessista.