Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityöstä vastaa Sauvossa sosiaaliohjaaja. Aikuissosiaalityön asiakkaaksi tullaan yleensä taloudellisten tai elämänhallinnan ongelmien takia. Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin.

Aikuissosiaalityö voi sisältää taloudellisen tuen tarpeen arviointia, asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista ja hoitoon ohjausta.