Jätevesien käsittelymenetelmät

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on useita erilaisia vaihtoehtoja. Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa maapuhdistamoihin ja laite- eli pienpuhdistamoihin. Muita vaihtoehtoja ovat liittyminen kunnan viemäriverkkoon, naapuri- tai kyläpuhdistamon perustaminen, harmaavesisuodattimet tai umpisäiliöt. Kuivakäymäläratkaisun avulla voidaan pienentää jätevesien käsittelytarvetta. Jätevesijärjestelmää valittaessa on otettava huomioon mm. kiinteistön talousvesijärjestelmä, kiinteistön omistajan toiveet, tontin olosuhteet sekä kunnan määräykset. Sopiva järjestelmä on myös aina varmistettava kunnan rakennusviranomaiselta.