Vanhuspalvelut

Hoito- ja vanhuspalveluiden tarkoitus on tuottaa sauvolaisille ikäihmisille palveluja jotka mahdollistavat heidän selviytymisensä omassa kodissaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään.

Palveluissa huomioidaan yksilöllisyys, toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen, kunnioitetaan ikäihmisen itsemääräämisoikeutta sekä tahtoa.

Palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten suoriutumista arkitoimistaan omassa kodissaan ja turvata inhimillinen hoito silloinkin, kun toimintakyky on rajallinen ja hoidon tarve kasvaa niin, että koti vaihtuu kodiksi palvelukeskuksessa. Palvelut perustuvat yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa ikäihmistä niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei enää itse suoriudu. kts. Kotihoito

Palvelukeskuksessa annetaan pitkäaikaishoitoa laitospaikalla, tehostettua asumispalvelua sekä myös intervalli – ja kuntoutushoitojaksoja. kts. Palvelukeskus

Sauvon vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Marko Pekkarinen, marko.pekkarinen@sauvo.fi,  sihteerinä Harald Holmström, harald.holmstrom@sauvo.fi.  Jäseninä ovat Raija Högmander, Pirjo Siivonen, Raimo Koivusalo, Tuomas Sirkkilä, Riitta Alander, Ossi Launto ja  Seppo Allén. Vammaisneuvoston pöytäkirjat löytyvät www.sauvo.fi/päätöksenteko

KELA-hoitotuki
Paimion-Sauvon terveyskeskus