Tekniset palvelut huolehtivat kunnan alueiden ja kiinteistöjen ylläpidosta. Teknisten palveluiden alta löydät myös ympäristö- ja rakennusvalvonnan.

Teknisestä päätöksenteosta vastaa Tekninen ja ympäristölautakunta, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa, tiistaina. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Eeva-Kaarina Sundberg.

Vuoden 2020 kokouspäivät:

21.1.2020

3.3.2020

24.3.2020 (ylimääräinen kokous)

22.4.2020

19.5.2020

9.6.2020 (peruttu)

18.8.2020

15.9.2020

6.10.2020

10.11.2020

8.12.2020

19.1.2021

 

Ympäristökatselmus siirrettiin korona-tilanteen vuoksi elokuun kokouksen yhteyteen.