Tekniset palvelut huolehtivat kunnan alueiden ja kiinteistöjen ylläpidosta. Teknisten palveluiden alta löydät myös ympäristö- ja rakennusvalvonnan.

Teknisestä päätöksenteosta vastaa Tekninen ja ympäristölautakunta, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa, tiistaina. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Eeva-Kaarina Sundberg.