Hakkiskodon puhelinnumerot

Päiväkodin johtaja Arja Niemi  050 5948938

Untuvikot 050 3708673

Vauhtivarpuset 050 3706129

Naakankolo 046 9233386

Päiväkoti Hakkiskoto

Untuvikot 9kk-3vuotiaat

Untuvikkojen ryhmässä on 15 lasta, jotka ovat iältään 9kk-3 vuotiaita. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja , joka toimii myös päiväkodin vastuuhenkilönä ja kaksi lastenhoitajaa.

Untuvikoissa panostetaan turvalliseen ja rauhalliseen perushoitoon.

Viikon ohjelmaan sisältyy kädentaitoa, metsäretki, laulua ja oman lelun päivä.

Kädentaidoissa askartelemme erilaisilla materiaaleilla ja välineillä eri teemoilla ja aiheilla. Lapsi piirtää, maalaa, leikkaa ja rakentaa itse omat askartelunsa. Näin oman käden jälki näkyy yksilöllisissä aikaansaannoksissa.

Laulamme lasten kanssa paljon joka päivä. Kerran viikossa meillä on laulupäivä. Joka toinen viikko laulamme yhdessä Vauhtivarpusten kanssa. Totutamme lapset myös siihen, että Suomessa käytetään kahta kieltä, ruotsia ja suomea. Laulamme tuttuja lauluja myös ruotsiksi.

Kerran viikossa on "Oman lelun päivä". Silloin jokainen lapsi saa tuoda oman lelunsa mukaan päiväkotiin.

Tämän vuoden teemana on METSÄ. Liikumme lapsien kanssa paljon ulkona luonnossa. Opimme näkemällä ja kokemalla. Harjoittelemme metsässä liikkumista epätasaisessa maastossa. Juttelemme metsän eläimistä ja löydämme myös eläimiä lauluistamme.

                                 P4300186.JPG

Vauhtivarpuset 3-6 vuotiaat

Vauhtivarpuset on lapsiryhmä, jossa on 21 lasta. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja kaksi lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on ryhmässä yhden päivän viikossa. Lisäksi hän pitää tuokioita muutaman lapsen kanssa kerrallaan. 

Tämän vuoden teemana on METSÄ. Liikumme lapsien kanssa paljon ulkona luonnossa. Opimme näkemällä ja kokemalla. Harjoittelemme metsässä liikkumista epätasaisessa maastossa, samalla kun näemme miten luonto muuttuu eri vuodenaikoina. Juttelemme metsän eläimistä ja työstämme niitä monella eri tavalla mm. laulamalla, askartelemalla, piirtämällä ja leikkimällä. Keräämme luonnosta materiaalia, jota käytämme askarteluissa. Opettelemme tunnistamaan ja keräämään metsän antimia, joista retken jälkeen valmistamme yhdessä leivonnaisia ja ruokia.

Käymme kerran viikossa jumppaamassa Touhutalolla, jossa on iso liikuntasali ja paljon erilaisia liikuntavälineitä. Talvella luistelemme ja hiihdämme. Metsäretkien lisäksi ulkoilemme paljon, säällä kun säällä.

Kädentaidoissa käytämme eri materiaaleja ja välineitä eri teemoilla ja aiheilla. Lapsi piirtää, maalaa, leikkaa ja rakentaa itse omat askartelunsa persoonallisen ja yksilöllisen näköisiksi.

Nepparit (4-vuotiaat) ja Viskarit 5-vuotiaat) tekevät myös omia tehtäviään omissa ryhmissään. Kynän käytön lisäksi asioita opetellaan kokonaisvaltaisesti kaikkia toimintamuotoja hyväksikäyttäen. Tuokioiden aikana harjoitellaan muun muassa kynäotetta, ohjeiden noudattamista, ongelmaratkaisua yms.

Syksyn uutena aiheena on Nallematikka. Nallematikan avulla kehitetään lasten matemaattisia oppimisvalmiuksia. Samalla kehittyvät kielelliset ja sosiaaliset taidot.

Laulamme lapsien kanssa paljon joka päivä. Joka toinen viikko laulamme yhdessä Untuvikkojen kanssa. Totutamme lapset myös siihen, että Suomi on kaksikieleinen. Laulamme esimerkiksi tuttuja lauluja ruotsiksi.

Vauhtivarpusissa lapsia jaetaan pienryhmiin, jotta lapsilla on mahdollisuus toimia rauhallisessa oppimisympäristössä. Pienryhmissä aikuisen on mahdollista havainoida ja ohjata lapsia yksilöllisemmin.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Terveys- ja hyvinvointipalvelut -esite

                              IMG_8285.JPG

                              P9090348.JPG