Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään valtakunnallisesti indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 

​Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (840/2017). Sauvon sivistyslautakunta on hyväksynyt 18.1.2018 kokouksessaan tulorajojen indeksikorotukset. 

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty. 

Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tulorajojen ja sisarusalennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 €/kk. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €/kk.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuivat 1.1.2018 alkaen. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset.1.8.2018 alkaen voimassaolevien perhe- ja tulotietojen mukaan. Tulorajat muuttuvat alla olevan taulukon mukaisesti:

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen 

 Perheen         koko,               henkilöä

 

 

Tuloraja €/kk

 Maksuprosentti       tulorajan ylittävästä   osuudesta

 

Enimmäismaksun tuloraja

 

Nyt

1.8.2018

Nyt

1.8.2018

Nyt

1.8.2018

2

2050

2102

10,7

10,7

4760

4803

3

2646

2713

10,7

10,7

5356

5414

4

3003

3080

10,7

10,7

5713

5781

5

3361

3447

10,7

10,7

6071

6148

6

3718

3813

10,7

10,7

6428

6514

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä hoitoaikasopimuksen perusteella varatusta varhaiskasvatusajasta.              

Korkeimman maksun hyväksyneiden ei tarvitse toimittaa tulotietoja. Jos tulotiedot on toimitettu vuoden 2018 aikana, ei niitä tarvitse toimittaa uudelleen. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu ilmoitettuun päivämäärään (3.8.2018) mennessä, tulee asiakasmaksupäätökseen korkein maksu 289 €/kk. 

 

Lisätietoja: Hanna-Leena Heinonen puh. 050 5707 276, hanna-leena.heinonen@sauvo.fi

Hoitoaikasopimus/muutosilmoitus
Tuloselvityskaavake
Asiakasmaksut 1.8.2018