Koulukuljetus

Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin säännösten perusteella Sauvon kunta järjestää oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen tai avustaa riittävässä määrin kuljettamista tai saattamista:

1) jos oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä

2) jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, kun

otetaan huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet (koulumatka alle 5 km).

3) jos vuosiluokkien 1-2 oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä

Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus todetaan asiantuntijalausunnolla (lääkäri tai psykologi). Oppilaan oikeudesta kuljetukseen tai avustukseen koulumatkan vaarallisuuden, vaikeuden tai rasittavuuden perusteella tekee sivistysjohtaja kussakin tapauksessa erillisen päätöksen. Kuljetusta on anottava joko Wilman kautta sähköisellä lomakkeella tai erillisellä koulukuljetusanomuksella. Huoltaja voi anoa myös kuljetus- tai saattoavustusta, jotka on anottava viimeistään sen lukuvuoden aikana, jota anomus koskee.