Esiopetus

Sauvon kunnan esiopetus perustuu valtakunnallisen esiopetussuunnitelman tavoitteisiin. Niiden pohjalta olemme laatineet esiopetusryhmissämme toteutettavan esiopetuksen opetussuunnitelman.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetuksen lukuvuosi noudattaa pääsääntöisesti Sauvon perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. Esiopetusaika on päivittäin klo 8.30-12.30. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle esiopetusaika nivoutuu luontevasti osaksi varhaiskasvatuspäivää.

Esiopetuksessa lapsi oppii ryhmänsä jäsenenä leikin, toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta tietoja ja taitoja, jotka vahvistavat häntä oppijana. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunitelma. Tämän lisäksi esiopetuksessa on käytössä perusopetuslaissa säädetty kolmiportainen tuki. Tuki jakaantuu yleiseen, kaikille lapsille annettavaan tukeen sekä tarvittaessa annettavaan tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma