Esiopetus

Sauvolainen esiopetus perustuu valtakunnallisen esiopetussuunnitelman tavoitteisiin. Niiden pohjalta olemme laatineet esiopetusryhmissämme toteutettavan esiopetuksen opetussuunnitelman.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetuksen lukuvuosi noudattaa pääsääntöisesti Sauvon perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. Esiopetusaika on päivittäin klo 8.30-12.30. Kokopäivähoitoa tarvitsevalla lapsella esiopetusaika nivoutuu luontevasti osaksi hoitopäivää.

Esiopetuksessa lapsi oppii ryhmänsä jäsenenä leikin, toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta tietoja ja taitoja, jotka vahvistavat häntä oppijana. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunitelma. Tämän lisäksi esiopetuksessa on käytössä perusopetuslaissa säädetty kolmiportainen tuki. Tuki jakaantuu yleiseen, kaikille lapsille annettavaan tukeen sekä tarvittaessa annettavaan tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Toimintavuosi 2017 - 2018
Terveys- ja hyvinvointipalvelut esite
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017
Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma 2014-2017
Sauvon kunnan esiopetussuunnitelma