Pyydä apua! -palvelu

Pyydä apua tai kysy neuvoa omaan, perheenjäsenen tai ystävän tilanteeseen

Opetus ja kasvatus

koulu.jpg

Välituntialueet ja oppilaiden kouluun tuonti lukuvuonna 2019-2020

Koulukeskuksen piha-alueet ovat käynnissä olevan rakentamisen vuoksi poikkeavat. Yläkoululaisten välituntialue on yläkoulurakennuksen takana Säätiöntien puolella rajatulla alueella. Alakoululaiset ulkoilevat tutuilla piha-alueilla Lastentalon pihassa ja vanhan alakoulurakennuksen takana. Sisäänkäynti yläkoulurakennukseen tapahtuu Saustilantien päästä tai Lastentalon päädystä. Pääovi on pois käytöstä.

Lastentalon edusta sekä koko Säätiöntie on rauhoitettu ainoastaan aamu- ja iltapäiväkerhon sekä esiopetuksen saattoliikenteelle. Autolla lapsia kouluun kuljettavat vanhemmat jättävät lapsensa kirjaston alaparkkipaikan hiekkakentälle. Myös koulun henkilökunta pysäköi autonsa em. parkkipaikalle. Koulu on tiedottanut huoltajia sekä oppilaita poikkeusjärjestelyistä.

Kartta saattoliikenteestä ja välituntialueista 

Sauvon koulukeskuksen rakennushanke

Sauvon kunnanvaltuusto on päättänyt Sauvon koulukeskuksen toteutuksesta vuosina 2018-2020. Varsinaiset rakennustyöt ovat uudisrakennuksen osalta päässeet hyvin liikkeelle ja purkutyöt saneerattavan koulun osalta ovat loppusuoralla. 

Rakennushanke etenee suunnitelmien mukaan ja aikataulussa, vaikka työskentely koulun ympäristössä tuo omat haasteet. Välitavoitteisiin on tehty aikataulutarkennus, jolla varmistetaan betonin riittävä kuivuminen. Koulurakentamisen näkyvin vaihe alkaa lähiviikkoina, jolloin asennetaan työmaalle sääsuoja.

Ala kerättynä otsikoiden alle eteneminen, tiedotteet sekä tutkimustulokset.

Sauvon koulukeskuksen rakennustyömaan viikkotiedotteet:

Viikkotiedote vko 36
Viikkotiedote vko 37
Viikkotiedote vko 39
Viikkotiedote vko 40
Viikkotiedote vko 42


Sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat:

Sisäilmatyöryhmän 20.8.2019 pöytäkirja
Sisäilmatyöryhmän 3.10.2019 pöytäkirja


Sauvon koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunnan tiedotteet ja tutkimustuloksia:

Kokoustiedote 1/2018
Kokoustiedote 2/2018
Kokoustiedote 3/2018
Kokoustiedote 4/2018
Kokoustiedote 5/2018
Kokoustiedote 6/2018
Kokoustiedote 1/2019
Kokoustiedote 2/2019
Sauvon koulukeskuksen lisätutkimukset 30.4.2019
Sauvon koulukeskus yleisaikataululuonnos 5.8.2019
Rakennushankkeen rakenneratkaisujen ja teknisten järjestelmien riskinarviointia sisäilman kannalta 13.8.2019
14.08.2019 otettujen mikrobimateriaalinäytteiden tulokset ja niiden perusteella tehtävät toimenpide-ehdotukset
Sauvon koulun ilmanäytteen asbestikuitulaskelma 21.8.2019
Tarkastuskertomus Sauvon koulukeskus 20.9.2019
Mikrobivaurioituneen ulkoseinän puhdistustyön todentaminen 1.10.2019
Kysymyksiä ja vastauksia koskien Koulukeskuksen rakennusurakkaa 10.10.2019
Rakennusselostus
Tiivistystyöselostus
Vastauksia koulukeskuksen rakennushankkeen nostattamiin kysymyksiin 17.10.2019
Tiedote 17.10.2019