Jätehuollon järjestäminen

Sauvossa on voimassa yleiset jätehuoltomääräykset, jotka koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä julkisen palvelun sektorin alueella syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämistä. Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä mm. keräysvälineistä, tyhjennysväleistä, jätteen polttamisesta, kompostoinnista sekä jäteastioiden ja kompostien sijoittamisesta. Jätteet on aina kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Jätehuoltomääräykset
Lajitteluohjeet

Jätehuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät on keskitetty jätehuoltolautakunnalle, joka vastaa asumisen ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteenkuljetuksen järjestämisestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä kunnan alueella.

Jätehuoltolautakunta

Jätelain mukaan jätehuolto voidaan toteuttaa kunnan kilpailuttamana, jolloin kunta osoittaa kaikille kiinteistöilleen kiinteistökohtaisen keräysastian tai kiinteistön haltijan järjestämänä, jolloin jokaisen kiinteistön tule tehdä sopimus alueella toimivan yrittäjän kanssa.

Sauvossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto, jolloin kiinteistön omistaja sopii jätteenkuljetuksesta suoraan jätehuoltoyrittäjän kanssa. Kiinteistön omistaja voi itse kilpailuttaa ja valita jäteastiansa tyhjentäjän alueella toimivista jätehuoltoyrittäjistä.

Mikäli kiinteistö ei ole tehnyt jätehuoltosopimusta yrittäjän kanssa, liittää Rouskis Oy kunnan velvoittamana kiinteistön Rouskis Oy:n ylläpitämän paikkaavan jätteenkeräysjärjestelmän asiakkaaksi.

Kaikkien asuinkelpoisten asuin tai loma-asuntokiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.