Jätevesien käsittelymenetelmät

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on useita erilaisia vaihtoehtoja. Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa maapuhdistamoihin ja laite- eli pienpuhdistamoihin. Muita vaihtoehtoja ovat liittyminen kunnan viemäriverkkoon, naapuri- tai kyläpuhdistamon perustaminen, harmaavesisuodattimet tai umpisäiliöt. Kuivakäymäläratkaisun avulla voidaan pienentää jätevesien käsittelytarvetta. Jätevesijärjestelmää valittaessa on otettava huomioon mm. kiinteistön talousvesijärjestelmä, kiinteistön omistajan toiveet, tontin olosuhteet sekä kunnan määräykset. Sopiva järjestelmä on myös aina varmistettava kunnan rakennusviranomaiselta.

Jätevesiopas

Apua jäteveden käsittelyjärjestelmien valinnassa ja mitoituksessa saa kunnan ympäristö- tai rakennusviranomaiselta sekä VALONIAsta. Jätevesijärjestelmän suunnittelee asiantunteva suunnittelija ja toimenpiteelle on haettava lupa. Ratkaisujen toteutus on tehtävä suunnitelmien mukaisesti, jotta jätevesijärjestelmä toimisi oikein. Jo olemassa olevaa jätevesiratkaisua on huollettava ja hoidettava oikein ja säännöllisesti.

VALONIA