Nuohous

Nuohous on myös palonehkäisyä

Nuohoukseen kuuluvat savuhormien ja tulisijojen sekä ilmanvaihtohormien puhdistukset.

Rakennuksen omistajan / haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan  ja tilattava itse nuohooja paikalle määräajoin (pelastuslaki 22 §).

Nuohousvälit määrää sisäasiainministeriö:

Nuohousvälit

Nuohouksen määrävälit on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa asetuksessa (29.6.2005).

  • Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.
  • Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.
  • Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.
  • Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Sauvon kunnan nuohoojana toimii:

Sauvon Nuohoustoimi

Seppo Laakso

0400 531 840

(02) 470 6162