KARUNAN VESIHUOLTO - OSUUSKUNTA TIEDOTTAA

Sauvo 10.1.2014

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Ovatko jätevesiasianne kunnossa? Onko puhdas vetenne huonolaatuista? Tökkiikö netti? Uusi lainsäädäntö velvoittaa, että keväällä 2016 kaikkien kiinteistöjen  jätevesiaisat ovat kunnossa.

Karunan vesihuolto-osuuskunta on perustettu viime syksynä ja sen tavoitteena on rakentaa vesihuoltoverkko, joka kattaisi alueita Sauvon jätevedenpuhdistamolta Rantolaan ja sieltä aina Haanniemeen, Päisterpäähän ja Halslahteen asti. Vesihuoltoverkon lisäksi suunnitelmissa on toteuttaa nykyaikainen valokuidulla toteutettava tiedonsiirtoverkko.

Osuuskunnassa on jo runsaasti jäseniä ja rakennustyöt käynnistyvät tulevana kesänä. Hankkeesta saadaan koko alueelle suurin hyöty, kun mahdollisimman moni kiinteistö liittyy mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Siten palvelu saadaan jokaiselle edullisimmin.  Suunnittelu on jo täydessä vauhdissa, joten viimeistenkin kiinteistöjen on syytä ilmoittautua mukaan lähiviikkojen kuluessa.

TERVETULOA  TIEDOTUSTILAISUUTEEN torstaina 23.1. klo 18 Sauvon Seuralaan, os Seuralantie 4. Siellä esitellään osuuskunnan hanketta, sen rahoitusta ja alustavaa suunnitelmaa karttalinjauksineen, joita asukkaat voivat tilaisuudessa kommentoida. Samalla kerrotaan tuoreimmat tiedot Sauvon kunnan ja osuuskunnan sopimasta yhteistyöstä. Paikalla ovat suunnittelijat, osuuskunnan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Karunan vesihuolto-osuuskunnan ajankohtaiset asiat ja mm. säännöt ovat nähtävissä:

www.karuna.fi (vesihuolto-osuuskunta linkki etusivulla) ja www.sauvo.fi (Palvelut -> Asuminen- ja rakentaminen -> Vesihuolto -> Karunan vesihuolto-osuuskunta). Osuuskunnan asioista tiedotetaan myös Karunan Kyläyhdistyksen Facebook sivuilla.

Osuuskunnan hallituksen puolesta

Hannu Viitanen, puheenjohtaja

p. 0400 233900

 

Karunan Vesihuolto-osuuskunta

Karunan Vesihuolto-osuuskunta perustettiin 18.9.2013

Karunan Vesihuolto-osuuskunta perustetiin, koska jätevesiasioiden on oltava kunnossa 15.3.2016. Viemäriin liittyminen on asukkaalle helppo tapa hoitaa jätevedet, ne kulkevat isolle puhdistamolle puhdistettavaksi eikä tarvitse itse huolehtia huolloista, loka-autoista eikä maapuhdistamokenttien uudelleen rakentamisesta.

Alueelle tarvitaan myös puhdasta talousvettä, osuuskunta tuo vesijohdon alueelle. Vesihuoltoverkostojen laajentuminen alueelle nostaa kiinteistöjen ja koko alueen arvoa. Toimiva vesihuolto mahdollistaa myös elävän maaseudun tulevaisuudessakin.

Vesihuolto-osuuskunta tulee palvelemaan niitä Karunan seudun asukkaita, jotka lähtevät mukaan ajoissa. Riittävän suuri määrä päätöksen tehneitä liittyjiä tänä syksynä takaa hankkeen onnistumisen.

Verkostoon on mahdollista suunnitella haaroja kylille sen mukaan, kun tietyltä kylältä tulee riittävästi liittymisestä kiinnostuneita. Vesihuollon toteutuminen tuo myös mahdollisuuden laajentaa alueelle mahdollisesti myös valokaapeliverkkoa.

Nyt on aika vaikuttaa tulevaan reittiin ja liittyä osuuskuntaan!

Hinta eli mitä se maksaa?

Alkuun liittyminen on edullisempaa. Osuuskunnan rakennuttaman viemäriliittymän hinnaksi tulee suunnilleen sama kuin oman kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen. Lopullinen hinta määräytyy sen mukaan kuinka laajalle ja kuinka suurelle liittyjäjoukolle verkostoja rakennetaan. Jos osuuskuntaan liittyy paljon kiinteistöjä, hinta voi muodostua huomattavan edulliseksikin. Naapurikunnissa osuuskuntamuotoisin hankkein ratkaisuja on toteutettu esimerkiksi 7000–10000 €:n liittymähinnoin.

Sauvon Karunan vesihuollosta on tehty esisuunnitelma. Karttakuvassa on hahmoteltu, mistä linja mahdollisesti kulkee.  Alue on jaettu kolmeen alueeseen. Alue I Rantolasta on jo toteutumassa varmuudella. Lisäksi Alue II Haanniemen suuntaan ja Alue III Päisterpään suuntaan tulevat todennäköisesti toteutumaan, jos saadaan riittävästi kiinnostuneita.

Varsinainen yleissuunnittelu alkaa heti osuuskunnan perustamisen jälkeen. Reitti voi vielä muuttua ja vaiheistuksen aikataulu täsmentyy suunnittelun edetessä – ajoitukseen on mahdollista vaikuttaa eri vaiheissa liittyvien osakkaiden toimesta. Tulevan viemärin todellinen reitti valitaan siten, että runkolinja kulkee sieltä missä tulevat liittyjät ovat, myötäillen mahdollisimman hyvää (edullista) kaivuumaastoa ja etsien mahdollisimman lyhyttä ja järkevää reittiä. Näin myös saavutetaan mahdollisimman edullinen liittymähinta.

Vesihuolto-osuuskunnan säännöt
Kunnallislehti 24.9.2013